FAALİYET ALANLARIMIZ

Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri; araştırmacı olmayı, sürekli yenilenme ve gelişmeyi, bilimsel kural ve prensiplerle doğru, etkin ve ekonomik çözümler üretmeyi, tarafsız ve çıkarsız bir şekilde meslek etiğine uygun hareket etmeyi gerektirir.

Jeolojik Etütler

 • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Çalışmaları
 • Jeoteknik zemin sondajları
 • Heyelan Bölge Tepiti ve Önlemleri
 • Endüstriyel Hammadde araştırmaları
 • Hidrojeolojik Araştırmalar
 • Mühendislik ve Petrol Jeolojisi
 • Sondaj Çalışmalarının Jeolojik Takibi
 • Zemin ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporları
 • Temel ve Zemin İyileştirme Çalışmaları

Arazi Deneyi

 • Kum Konisi
 • Proktor Deneyi
 • Plaka Yükleme Deneyi
 • İnklinometre
 • Presiyometre

Harita

 • Harita Yapım Hizmetleri
 • İmar Plan Uygulamaları
 • Ölçme Hizmetleri
 • Kamulaştırma
 • Aplikasyon

Jeofizik Etütler

 • Sismik Kırılma
 • Tek Kanallı Rezistivite
 • 48 Kanallı Rezistivite
 • Jeoradar
 • Titreşimcik Ölçer ( Mikrotremor )
 • Gravite
 • Manyetik
 • Kuyu Sismiği

Zemin İyileştirme Projeleri ve Uygulamaları

 • Jet Grout
 • Fore Kazık
 • Taş Kolon
 • Soil Mixing
 • Zemin Çivisi
 • Ankraj

Jeofizik Jeoteknik Etütüler

 • İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri
 • Çevre Düzeni Planlarına Esas
 • Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
 • Kentsel Dönüşüm
 • Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
 • Dolgu İmar Planlarına Esas
 • Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları
 • Zemin Etüt Çalışmaları
 • Temel Sondaj Çalışmaları
 • Yerinde Deneyler
 • Baraj ve Gölet Etütleri
 • Güzergah Etütleri
 • Boru Hattı Etütleri
 • Karayolu Etütleri
 • Hidrojeolojik Etütler
 • Heyelan Çalışmaları
 • Şev Stabilite Çalışmaları
 • Sıvılaşma Analizleri

Geniş faaliyet alanlarımız ile sizlere hizmet etmekten memnuniyet duyarız