Geoden Mühendislik Hizmetleri Kuruluş 2017

HİZMETLERİMİZ

Jeolojik Çalışmalar

 • Arazide jeolojik birimlerin sınırlarının ve dokanaklarının belirlenmesi
 • Fay güzergahlarının belirlenmesi
 • Heyelanlı sahaların belirlenmesi
 • Jeomorfolojik durumun belirlenmesi
 • Arazi kullanım durumunun belirlenmesi v.b çalışmalar yapılmaktadır

Jeofizik Çalışmalar

 • Sismik Kırılma Ölçümleri ve Değerlendirmesi
 • Sismik Yansıma Ölçümleri ve Değerlendirmesi
 • Sismik MASW-REMİ Ölçümleri ve Değerlendirmesi
 • Sismik Tomoğrafi Ölçümleri ve Değerlendirmesi
 • Rezistivite Ölçümleri ve Değerlendirmesi
 • Çok Elektrotlu Rezistivite Ölçümleri ve Değerlendirmesi (2B)
 • Mikrotremor Ölçümleri ve Değerlendirmesi
 • Jeoradar Ölçümleri ve Değerlendirmesi (GPR)
 • SP Ölçümleri ve Değerlendirmesi

Jeolojik Jeofizik Etütütler

Firmamız; demiryolu, otoyol, karayol, deniz yapıları, arıtma tesisleri, köprü, viyadük, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin projelendirilmesi sürecinde jeolojik – jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermektedir.

 • İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri
 • Çevre Düzeni Planlarına Esas
 • Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
 • Kentsel Dönüşüm
 • Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

Biz, yatırım kararlarınızı gerçeğe dönüştürmeyi ve gerekli bütün “Teknik ve İdari” adımlarınızda sizlere hizmet etmeyi hedeflemekteyiz. Tecrübelerimiz sayesinde, gerçekleştireceğiniz yatırımlar bir maceraya dönüşmeden, daha gerçekçi ve güvenilir yatırımlar haline gelecektir.

Mühendislik, müşavirlik, etüt, planlama, fizibilite ve kontrollük hizmetlerini yürütmekte olan şirketimiz, müşteri ile olan sağlıklı iletişimi ve iş teslimindeki zamansal disiplini ile günümüzün modern ve küresel iş yönetimi anlayışı içinde gelişmesine devam eden hizmet anlayışımızdır.

Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri; araştırmacı olmayı, sürekli yenilenme ve gelişmeyi, bilimsel kural ve prensiplerle doğru, etkin ve ekonomik çözümler üretmeyi, tarafsız ve çıkarsız bir şekilde meslek etiğine uygun hareket etmeyi gerektirir.

SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZ

 • image
 • image
 • image
 • image

GEODEN Mühendislik

TAMAMLANMIŞ İŞLERİMİZ

89
TAMAMLANMIŞ PROJELER
89
MEMNUN MÜŞTERİMİZ
11
DEVAM EDEN PROJELERİMİZ