Hizmetler

Firmamız; demiryolu, otoyol, karayol, deniz yapıları, arıtma tesisleri, köprü, viyadük, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin projelendirilmesi sürecinde jeolojik – jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermektedir.

İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri

 • Çevre Düzeni Planlarına Esas
 • Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
 • Kentsel Dönüşüm
 • Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
 • Dolgu İmar Planlarına Esas

Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları

 • İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri
 • Çevre Düzeni Planlarına Esas
 • Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
 • Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
 • Kentsel Dönüşüm
 • Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
 • Dolgu İmar Planlarına Esas

 

 • Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları

 

 • Zemin Etüt Çalışmaları

 

 • Temel Sondaj Çalışmaları
 • Yerinde Deneyler

 

 • Baraj ve Gölet Etütleri

 

 • Güzergah Etütleri
 • Boru Hattı Etütleri
 • Karayolu Etütleri

 

 • Hidrojeolojik Etütler

 

 • Heyelan Çalışmaları
 • Şev Stabilite Çalışmaları

 

 • Sıvılaşma Analizleri